UPS UREĐAJI

   GNET je u oblasti UPS uređaja zastupnik proizvođača LIEBERT. Primenjuju se  u telekomunikacionim uređajima, za mrežne servere, kancelarijske i kućne PC,  terminale, radne stanice, mrežne rutere itd.

  Model PSA

od 350VA do 700VA

Namenjen prvenstveno za PC uređaje i terminale

Model PSI

700VA do 2200VA

Primenjuju se za mrežne  servere,   kancelarijske   i  kućne PC, terminale,   radne stanice, mrežne   rutere...

Model GXT
  On
-Line UPS

700VA do 3000VA

Primenjuju se za mrežne 
i       telekomunikacione uređaje  

 

Model NFINITY

4kVA do 16kVA

Modularni dizajn omogućava sopstveni izbor stepena  redundanse i samim tim neometan nastavak rada u  slučaju otkaza nekog modula Sistem obuhvata  redundantne izvore napajanja, redundantne baterijske  module, redundantnu kontrolu sistema, interni bajpas  i  redundantne opcije monitoringa.

Model AP4300

7.5kVA do 20kVA

On-Line trofazni UPS

Model HINET

10kVA do 30kVA

On-Line trofazni UPS
sa dvostrukom konverzijom