PROIZVODNI PROGRAM ZA KABLOVSKI PRIBOR
Katalog proizvođača

MEHANIČKE SPOJNICE ZA TELEKOMUNIKACIONE KABLOVE SA PLASTIČNOM IZOLACIJOM I OMOTAČEM

     - UCA - za distributivne kablove do 300 parica
     - UCN - za glavne kablove velikog kapaciteta
     - UCNV - završne spojnice
     - UCNC - kanister spojnice

TERMOSKUPLJAJUĆE SPOJNICE ZA TELEKOMUNIKACIONE KABLOVE SA PLASTIČNOM IZOLACIJOM I OMOTAČEM

     - SCX, SCXC - standardne spojnice
     - GSC, GSCC - ojačane spojnice

MEHANIČKE SPOJNICE ZA OPTIČKE KABLOVE

     - UC, UCSO - prethodna generacija spojnica
     - UCAO - do 60 optičkih vlakana (nova generacija spojnica)
     - UCNP - za glavne kablove velikog kapaciteta
     - UCTL - kanister spojnice


MEHANIČKE SPOJNICE UCA

Prave i račvaste univerzalne spojnice za nastavljanje punjenih telefonskih kablova TK 39M i TK59M (do 300 parica)

Spojnice UCA proizvodnje RXS (Siemens)  predstavljaju novi tip mehaničkih  (univerzalnih) spojnica namenjenih za  izradu pravih i račvastih nastavaka na  punjenjim telefonskim kablovima sa PE  izolacijom i slojevitim omotačem (TK 39M   i TK59M) u distributivnim telefonskim  mrežama (kablovi do 300 parica).

UCA spojnice se sastoje od plastičnih poluobloga sa šarkom i zakačkama od   nerđajućeg čelika i od dugovečnih silikonskih zaptivača. Postoje 4 otvora za   uvođenje kablova. Spojnica se zatvara ručno, a otvara se odvrtkom. Spojnice  se izrađuju u dve veličine: UCA 3-6 i UCA 4-9.


MEHANIČKE SPOJNICE ZA OPTIČKE KABLOVE UCAO

Prave i račvaste spojnice za nastavljanje optičkih kablova (do 60 optičkih vlakana)

Mehaničke spojnice UCAO  proizvodnje RXS (Siemens)  predstavljaju novu generaciju  mehaničkih spojnica za  nastavljanje optičkih kablova  malog i srednjeg kapaciteta (do  60 optičkih vlakana). UCAO  spojnica je varijanta mehaničke  spojnice UCA prilagođena za  nastavljanje optičkih kablova.

UCAO spojnice su otporne na spoljašnje uticaje i poseduju prostor za rezervne  dužine vlakna. Pored osnovnih sastavnih delova koje sadrži i spojnica UCA za  bakarne kablove (plastične poluobloge, šarke, silikonski zaptivači), UCAO  spojnica za optičke kablove  je opremljena i dodatnom opremom za optička  vlakna: držač kaseta (za 5 standardnih kaseta), držač za smeštaj  vlakana sa  sekundarnom zaštitom, elementi za pričvršćivanje optičkog kabla i centralnog  rasteretnog elementa. Kasete, češljevi i termoskupljajuće cevčice za zaštitu  spojeva vlakana se posebno naručuju. U spojnicama se koriste standardne RXS  kasete (do 12 vlakana) i češljevi za 6 termoskupljajućih cevčica. UCAO spojnica  može biti maksimalno opremljena sa 5 kaseta.


UNIVERZALNA MEHANIČKA SPOJNICA UCN

Mehaničke spojnice UCN se   upotrebljavaju za izradu pravih i   račvastih nastavaka na telekomu-  nikacionim   kablovima TK  59M   i  TK39M sa velikim brojem parica   (kablovi u glavnim mrežama). Ove   spojnice su pogodne i za izradu   nastavaka na kablovima koji se   održavaju pod gasnom kontrolom.

Osnovni sastavni delovi UCN spojnica su: dve  plastične završne kape, spojne poluge za  mehaničku vezu između završnih kapa,  poklopac spojnice i sistemi za dihtovanje i  zatvaranje. UCN spojnice sa spoljašnje strane  imaju samo delove koji nisu podložni koroziji.  Elementi za pričvršćivanje kablova su  integrisani u završne kape. Nije potreban  specijalan alat za montažu i otvaranje spojnica.  Jedno pakovanje spojnice sadrži sve delove   neophodne i za izradu račvastog nastavka  (do  4 račve).


MEHANIČKA SPOJNICA ZA OPTIČKE KABLOVE UCSO I UC

Mehaničke spojnice UC i UCSO proizvodnje RXS (Siemens) predstavljaju  standardnu verziju mehaničkih spojnica namenjenih za nastavljanje optičkih  kablova malog i srednjeg kapaciteta. Mehaničke spojnice UCSO 4-6 i UCO 6-9  se već desetak godina primenjuju u jugoslovenskoj telekomunikacionoj   mreži. UCSO spojnice se sastoje od dve poluobloge koje se zatvaraju  pomoću zavrtnjeva.

UC spojnice se sastoje od podužno  razdeljene  cevi i dvodelnih završnih kapa.  Spojnice su  opremljene svim potrebnim  delovima za  prihvatanje kablova i za   smeštaj kaseta sa  spojevima optičkih  vlakana. Izbor tipa  spojnice vrši se u  zavisnosti od:
- prečnika optičkog kabla,
- vrste zaštite spoja optičkog vlakna,
- broja vlakana u kablu.