STATIČKA SKLOPKA SS5000MD

   Statička sklopka SS5000MD omogućava transfer  potrošača, do 5KVA snage potrošača, sa invertorskog  sistema na pomoćni izvor napajanja i obrnuto.
Omogućen je "ON-LINE" režim rada, kada  invertorski sistem napaja potrošač, a mrežno  napajanje je u rezervi, i "OFF-LINE" režim rada u  kom slučaju je invertorski sistem u rezervi, a  potrošač se napaja sa mreže.

Na SS5000MD nalazi se:
  •   prekidač za startovanje invertora
  •   konektor za daljinsku signalizaciju i upravljanje statičkom sklopkom.
  •   LED diode koje daju status sistema

     Sklopka   je  upravljana   mikrokontrolerom   i  omogućava   trajno  nadgledanje napona  invertorskog sistema i napona mreže kao i brzo  detektovanje  invertorske  greške, ispada invertora, ili ispada mreže. Transfer  energije na  pomoćni  izvor je u  vremenu manjem od 2ms. Vreme detekcije je  maksimalno 10ms  samo u slučaju  sporog drifta naizmeničnog napona, preopterećenja na  magistrali invertora
    SS5000MD statička sklopka konfiguriše se fabrički, da radi u jednom od dva  moguća režima rada: "ON-LINE" ili "OFF-LINE" režim.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Vreme detekcije, transfera i nivoi okidanja

"ON-LINE" režim    od 1-10ms, zavisno od vrste greške
"OFF-LINE" režim od 1-10ms, zavisno od vrste greške
nestanak mrežnog napona < 2ms
vreme transfera < 10 µs
trenutni nivo okidanja 90V AC, trenutna vrednost
minimalni nivo 195Veff AC
maksimalni nivo 245Veff AC
Opseg pilot frekvencije  
Invertor je sinhronizovan ako je
Fmin <= F <= Fmax  
Fmin 47,5 ±0,2Hz
Fmax 52,5 ±0,2Hz
Opšte karakteristike  
Efikasnost > 98%
Maksimalni kapacitet prekidanja unipolarno odsecanje 5 kVA
Radni uslovi  
Dopuštena radna temperatura 0°-50°C
Nivo vlažnosti u radu 20-80%
Probojna čvrstoća  
Invertor/uzemljenje 1500V 50Hz
Ulaz sistema/uzemljenje       1500V 50Hz
DC/AC

2500V 50Hz

Dimenzije  
Dužina 436mm
Širina 45mm
Visina 275mm
Težina 5kg