SISTEMI NAPAJANJA - EMERSON
Proizvodni program - KATALOG proizvođača

Zastupnici smo preduzeća EMERSON Energy Systems koji u svojoj ponudi imaju sledeći proizvodni asortiman:


Sistemi napajanja


SISTEMI - 48 V

SISTEM
  ISPRAVLJAČ
mono-
fazni
trofazni
Izlazna I
VEGA
108 02
BML 231 002/1
680W
11A
108 08
BML 231 001/1
680W
11A
JUNIOR
108 09
BML 231 002/1
680W
11A
MINI
108 18
BML 211 003/1
300W
5A
130 01
BML 401 013/3
1680W
28A
FENIX
130 05
BML 440 001/1
1600W
27A
ROBUST
130 08
BML 403 001/1
6000W
125A
ROBUST
BML 403 002/1
7200W
150A
ROBUST
BML 403 002/2
7200W
150A
SPITZ
131 21
BML 231 204/1
1200W
20A
TYPHOON
131 50
BML 440 001/1
1600W
27A
ACTURA
304 41
BML 440 051/1
2700W
45A
ACTURA
304 61
BML 403 111/1
6000W
125A

Sistemi su atestirani od Zajednice PTT-a

Sistem
ACTURA
2427
4827
4860
Napon sistema
+ 24 VDC
-48 VDC
-48VDC
Opseg izlaznog napona
22-29 VDC
-44 do -58,5 VDC
-44 do -58,5 VDC
Napon sistema
+ 24 VDC
-48 VDC
-48VDC
Max. izlazna snaga/ kabinet
- veliki
- srednji
- mali


32400 W
32400 W
16200 W


40500 W
40500 W
18900 W


42000 W
42000 W
-
Izlazna snaga/ ispravljač

2700 W

2700 W
6000 W

Dimenzije kabineta HxWxD(mm)
- veliki
- srednji
- mali
2200x600x400
1800x600x400
1000x600x4002200x600x400
1800x600x400
1000x600x4002200x600x400
1800x600x400
-

Sistem SPITZ BZA 131 21
Napon sistema -48 VDC
Opseg izlaznog napona -44... -58,5 VDC
Izlazna snaga 1200 W ... 16,8 kW

Sistem
BZA 108 18
BZA 108 09
BZA 108 02
BZA 108 08
Optimalni opseg snage
> 0.6 kW
0.4-1.3 kW
1.0-3.4 kW
1.3-7.5 kW
Max. snaga
1.8 kW
4.0 kW
8.1 kW
16.3 kW
Izlazna snaga/ ispravljač

300 W

680 W
680 W
680 W
Broj ispravljača

1-6 pcs

1-6 pcs
1-12 pcs
3-24 pcs
Distribucione tacke/ sistem
1-16
1-18
1-52
1-252
Dimenzije kabineta HxWxD(mm)
19'' ETSI
19'' ETSI
2.100x600x400
1.800x600x400
1.800x600x400
1.200x600x400
Dimenzije HxWxD(mm)
150x480x175
299x485x230
299x485x230

BZA 108 09
BZA 108 18
BZA108 02
BZA 108 08
BZA130 05
BZA 130 08
BZA 131 50

SISTEM
BZA 130 05
BZA 130 08
BZA 131 50
BZA 131 70
Izlazna
snaga/ ispravljač
1,600W
7,200
/8,100W
1,600W
6,000W
Broj ispravljača
0-9
0-5
0-9
0-6
Dimenzije HxWxD(mm)
Visoki kabinet2,120x720x4002,120x720x4002,200x600x4002,200x600x400(600)
Niski
kabinet

1,800x720x400

1,800x720x400

1,800x600x400

1,800x600x400


SISTEMI +24V

Napajanje bazne stanice
1,2-46 kW  
Ovi sitemi napajanja se koriste za napajanje baznih stanica, AMPS, D-AMPS, TACS i GSM i druge primene u Telekomu.

Sistem
BZA 201 26
BZA 201 27
Max snaga
/Ispravljač
1,700 W
1,700W
Ispravljači
/kabineti
9
12
Dimenzije
HxWxD(mm)
1,700x600x400
2,200x600x400

ISPRAVLJAČI


INVERTORI
UPS UREĐAJI
KATALOG