SISTEM PREKIDAČKOG NAPAJANJA S3000 v4

Korisnička dokumentacija za sistem S3000 v4  (330K PDF)

    Sistem prekidačkog napajanja  S3000 v4 namenjen je za napajanje  telefonskih centrala i drugih TT  uređaja gde se zahteva napajanje sa  visokim performansama u pogledu  smetnji, šuma, kao i brzine odziva.

    Sistem je potpuno automatizovan i  predviđen za neprekidan, samostalan  rad, što mu omogućava koriščenje u  sistemima  za održavanje  akumulatorskih baterija, udaljenim  postrojenjima bez posade i za  napajanje  ostalih potrošača  jednosmernom strujom i naponom. Sistem poseduje atest za korišćenje u  PTT sistemu Jugoslavije i Rusije.

S3000 u verziji 4 u zavisnosti od veličine isporučuje se u tri standardne verzije  S1, S2 i S3. Na svom izlazu daje jednosmerni napon nominalne vrednosti 48V  i nominalnu struju od 100A u verziji S1, 200A za S2 i 400 i 800A u verziji S3.  Na poseban zahtev sistem se dizajnira i za ostale standardne vrednosti  jednosmernog napona od 24V, 60V i 110V nominalno. Predviđen za rad sa ili  bez akumulatorskih baterija, sa ili bez dizel agregata ili drugog izvora  pomoćnog napajanja.


OPIS RADA

    U normalnom režimu rada na ulazu sistema prisutan je trofazni (ili monofazni) naizmenični napon. U ispravljačkim modulima mrežni napon se DC-DC konvertorom ispravlja i stabiliše na željeni jednosmerni izlazni napon. Napon na baterijama Ub programiran je prema temperaturi i tipu baterije.
    Sistem obezbeđuje struju za napajanje potrošača, pri maksimalnom opterećenju, kao i struju za održavanje akumulatorskih baterija. Napon distribucije (na potrošaču) Ud je praktično jednak naponu akumulatorske baterije Ub, a razlikuju se za zanemarljivo mali pad napona na sabirnici sistema. Ukupno opterećenje sistema ravnomerno je podeljeno na sve prisutne  i ispravne ispravljače. Raspodela struja po modulima je u granicama od 3%. Ukoliko je opterećenje po ispravljaču malo, sistem automatski isključuje određeni broj ispravljača ("stand-by" režim). Nagle promene opterećenja kompenzuju se iz resursa aktivnih ispravljača, a ako prelaze njihov strujni kapacitet, kratkotrajno se kompenzuju iz baterije do uključenja potrebnog broja "stand-by" ispravljača.
    Struje ispravljača prate promene potrošnje, održavajući stabilan izlazni napon. Na centralnoj procesorskoj jedinici MDP-u, preko tastature i displeja (LCD i LED), vrši se kontrola rada sistema, uvid u uzroke alarma, veličinu struja  i napona baterije i distribucije, napona mreže, uvid u parametre sistema  i samih ispravljača. Korisnik bira parametre sistema u zavisnosti od tipa i kapaciteta baterija kao i uslova eksploatacije.


Rad sistema po nestanku mrežnog napajanja


   U slučaju potpunog nestanka mrežnog napajanja, ili nestabilnosti mrežnog  napona (izvan dozvoljenih granica 176V - 253V), ispravljači se isključuju i  kompletno napajanje potrošača preuzima akumulatorska baterija. Tokom  vremena napon akumulatorske baterije opada, tako da potrošači koji se  napajaju preko ovakve konfiguracije sistema, moraju imati mogućnost rada  sa ulaznim naponom u širokom opsegu (40.5V do 57 V). Ako napon baterije   padne ispod dozvoljenog generiše se alarm, a u slučaju daljeg pada napona  baterije isključuje se potrošač. Po povratku ili stabilizaciji mrežnog napajanja,  ispravljači se automatski uključuju i preuzimaju napajanje potrošača i  dopunjavanje akumulatorske baterije.


Rad u uslovima smanjenih resursa

  
  Potpuni nestanak mrežnog napajanja predstavlja najčešći slučaj ispada  mrežnog napajanja, ali može doći i do ispada jedne ili dve faze. Kod gubitka  jedne tj. dve faze sistem zadržava stabilan izlazni napon, ali mu maksimalna  izlazna struja pada na 2/3 odnosno na 1/3 nominalne izlazne struje. Osim  nestanka neke od faza može doći do neispravnosti nekog od ispravljača.U  tom  slučaju maksimalna izlazna struja smanjuje se srazmerno odnosu broja  neispravnih i ispravnih ispravljača. Ukoliko je, u slučaju neke od navedenih  neispravnosti sistema, potrošnja manja od trenutno raspoloživog strujnog  kapaciteta sistema, sistem funkcioniše kao u normalnom radnom režimu. U  suprotnom sistem radi sa maksimalnim trenutno raspoloživim strujnim  kapacitetom, a ostatak struje se nadoknađuje iz akumulatorskih baterija.  Ovakav rad sistema se nastavlja do otklanjanja neispravnosti.


Rad sistema po povratku mrežnog napajanja

    Po povratku mrežnog napajanja ispravljači se uključuju sukcesivno sa 60  sekundi kašnjenja radi stabilizacije AC mreže i obezbeđuju struju za punjenje  akumulatorskih baterija. Struja punjenja je kontrolisana i ograničena je  zavisno  od tipa i kapaciteta baterija. Kad napon baterije dostigne napon  dopunjavanja, struja počinje da opada. Nakon što struja dostigne donji prag,  napon baterije postavlja se na napon održavanja (zavisi od temperature i tipa  baterije), prestaje se sa dopunjavanjem akumulatorskih baterija i ispravljači  prelaze u režim održavanja. Režim dopunjavanja baterije najčešće traje od  nekoliko do maksimalno 14 sati.

TEHNIČKI PODACI

Broj ispravljačkih jedinica: S1 do 4, S2 do 8 i S3 do 32.

Ulazni podaci
Mrežni napon 220/230 Veff
Mrežna učestanost 47-63 Hz
Dozvoljeno odstupanje napona  po fazi -15% do +10%
Dozvoljeno izobličenje po fazi 30%
Ulazna struja pri punom opterećenju
i nominalnom ulaznom naponu
4 x 7A
THD ulazne struje < 20%
Udarna zbirna struja za sve faze S1 < ( 4 x 8A)
S2 < ( 8 x 8A)
S3 < (32 x 8A)
Faktor snage cos ø > 0,99
Ulazni osigurač za svaki ispravljač 10A
Zaštita prekonaponska, podnaponska, osigurač, zaštita od atmosferskog pražnjenja
Izlazni podaci  
Nominalni napon 48V
Napon održavanja podesiv 49-56V
Napon dopunjavanja podesiv 52-58
Stabilnost bolja od 1%
Nominalna struja 4 x 25A; 8 x 25A; 32 x 25A;
Ograničenje struje 4 x 26A; 8 x 26A; 32 x 26A;
Izlazna snaga 4 x 1400W; 8 x 1400W; 32 x 1400W;
Vreme odziva 1ms
Amplituda naponskih udara < 2Vp-p
Psofometrijska vrednost napona šuma bez baterije < 1mVeff
Efektivna vrednost šuma 10Hz do 450kHz < 25mV
Širokopojasni šum < 10mVeff/MHz
Zaštita na svakom ispravljaču prekonaponska, podnaponska, prekostrujna, zaštita od kratkog spoja
Opšti podaci  
Procesorsko upravljanje RS 485 interfejs
Radna učestanost modula 50 kHz
Dozvoljena temperatura okoline 0°C do + 40°C
Dozvoljena temperatura skladištenja -10°C do + 70°C
Dozvoljena vlažnost do 90%
Distributivni osigurači visokoučinski topljivi
Baterijski osigurači visokoučinski topljivi
Temperaturna zaštita 69°C
Podnaponska zaštita baterija podesiva
Pokazni instrumenti digitalni 1%
Signalizacija zvučni, svetlosni i daljinski alarm
Obezbeđeni rezervni delovi 20 godina
Garancija 3 godine
Spoljne dimenzije
Visina 450mm
Širina 632mm
Dubina 500mm