UREĐAJ  ZA PRAŽNJENJE BATERIJA  DISI 4815

Karakteristike i funkcije pražnjača

Uređaj je namenjen kontrolisanom  pražnjenju akumulatorskih baterija  nominalnog napona 48V strujom do  150A. Priključivanjem na baterije ujedno  je obezbeđeno i interno napajanje  uređaja. Za odvođenje energije koristi se  ventilator kapaciteta protoka vazduha  1000m3/h. Pražnjač je namenjen  korišćenju u telekomunikacijama kao i  na svim uređajima gde je potrebno  periodično kontrolisanje i održavanje  baterija.

    Disipator omogućava precizno utvrđivanje kapaciteta baterijskog seta pri  čemu se uzimaju u obzir i parametri kao što je temperatura ambijenta i krajnji  dostignuti napon. Karakteristika ili kriva pražnjenja dobija se povezivanjem  na računar nakon izvršene kapacitivne probe preko RS232 interfejsa. Uređaj  pamti maksimalno 4 obavljena kapacitivna testa. Baterije je moguće  prazniti  konstantnom strujom, konstantnom snagom ili izabrati fiksno termogeno  opterećenje. Sva podešavanja obavljaju se preko tastature i LCD-a.
  Pri pražnjenju baterija većeg kapaciteta moguće je koristiti više pražnjača  paralelnim vezivanjem pri čemu je optimalno da im se ravnomerno podeli  zadata struja.
  Prilikom izvršenih kapacitivnih proba u svim većim poštama u Srbiji, preko  300 objekata, izvedena je i optimizacija svih funkcija pražnjača. Uređaj je  takođe sastavni deo sistema za revitalizaciju baterija i može se koristiti  zajedno sa setom za pojedinačno cikliranje svake od ćelija baterijskog seta  jednovremeno.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ulazni napon

jednosmerni 35V do 55V

Ulazna struja

do 150A

Regulacija struje

od 1A do 150A, sa korakom 1A

Napajanje

akumulator 48V, eksterno

Potrošnja

2A + zadato opterećenje u radu

Upravljanje

mikroprocesorsko

Komunikacija

RS232, galvanski odvojena

Zaštita

topljivi osigurač, 200A

Kontaktor

200A

Termo prekidač

90°C

Dve temperaturne sonde

merernje eksterne i interne temperature

Automatska detekcija greške

zvučni alarm i autoisključivanje