PRATEĆA OPREMA ZA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

SAMOSTOJEĆI RAZVODNO-IZVODNI ORMAN

   Razvodni ormar se upotrebljava se smeštaj izvoda, završavanje, spajanje i razvod kablova u mesnoj pretplatničkoj mreži. Proizvodi se u tri varjante, koje se međusobno razlikuju po dimenzijama i kapacitetu:

1. ROS -100
2. ROS -300
3. ROS -500

gde razvodni ormari ROS -100/-300/-500 omoguća-vaju priključak i razvođenje pretplatničkih kablova i imaju sledeće kapacitete:
ROS -100 do 100 parica
ROS -300 do 300 parica ili do 150 parica i kablovska spojnica
ROS -500 do 500 parica ili do 400 parica i kablovska spojnica

Uvođenje kablova u razvodne ormare omogućeno je otvorom u univerzalnom  betonskom postolju u koji se mogu položiti najviše četiri PVC cevi, prečnika  unutrašnjeg svetlog otvora do 70mm.

Tehnički opis
   Razvodni ormari su kompaktne konstrukcije, izrađeni od aluminijumskih   profila i dekapiranog lima, zaštićeni od atmosferskih uticaja i neovlašćenog   korišćenja. Sve spoljne pozicije su izrađene od legure aluminijuma AlMgSiO5
   za plastičnu preradu presovanja istiskivanjem, zaštićene postupkom anodne   oksidacije-eloksaže i naknadnom toplom plastifikacijom, dekapiranog lima   Č.0146,P3M, takođe zaštićenog toplom plastifikacijom, a ankeri, vijčana roba,  nosači i bravice su prevučeni prevlakom kadmijuma.
Zabravljivanje razvodnih ormara izvedeno je rešenjem koje isključuje
   mogućnost njihovog neovlašćenog korišćenja i demontiranja.
U unutrašnjosti ormara nalaze se univerzalni nosači za  montažu opreme,
   regleta, kablovskih spojnica. Kablovi se u unutrašnji prostor uvode   pomoću najviše četiri gumena uvodnika kablova.

Korisna šupljina za smeštanje opreme iznosi
1. ROS -100 180x485x180mm
2. ROS -300 180x965x180mm
3. ROS -500 180x1370x180mm

Sva tri tipa razvodnog ormara se postavljaju na univerzalnu betonsku podlogu
  koja je uzdignuta od zemlje 200mm i kroz koju prolaze najviše četiri PVC cevi  do prečnika 10mm.

UREĐAJI ZA NASTAVLJANJE OPTIČKIH KABLOVA I VLAKANA

- Uređaji za nastavljanje vlakana zavarivanjem (splajseri)
- Uređaji za konektorsko spajanje vlakana
- Konektori i mehanički spajači
- Uređaji za odsecanje vlakana
- Kofer sa alatom za odsecanje vlakana

Katalog proizvođača

Kofer sa alatom za
optička vlakna

Uređaj za zavarivanje optičkih vlakana (splajser)

Uređaj za zavarivanje optičkih vlakana (splajser)

Montaža optičkog konektora na terenu

Uređaj za zavarivanje optičkih vlakana (splajser)

Mehanički spajač za optička vlakna

Uređaj za odsecanje vlakana

Konektorski sistem za optička vlakna

Zaštita spoja za optička vlakna