SSW-55
MONOFAZNA ISPRAVLJAČKA JEDINICA ZA NAPAJANJE TELEKOMUNIKACIONE I DRUGE INDUSTRIJSKE OPREME

Ulazni napon

90-275Vac 50/60Hz

Ulazna struja (THD)

<5%

Faktor snage

>0.99

Izlazna snaga

<3200W

Izlazni napon

42-60V (24V, 110V)

Izlazna struja

55A

Šum:
        Vspikes


<100mV (p-p)

        Vripple

<10mV (p-p)

        Vpsophometric

<1mV rms

Efikasnost

>92%

Ispravljač ima mogućnost samostalnog punjenja i održavanja baterija pri čemu se zadaju izlazna struja i napon, a kontrolišu se temperatura ispravljača kao i struja svakog od ventilatora. Omogućen je paralelan rad u sitemu do 32 jedinice. Uređaj je smešten u standardno kućište 19" (2H). Prenosni modul ovog ispravljača je u manjem kućištu ali sa istim električnim karakteristikama.

SSL30-20
STABILISANI IZVOR NAPAJANJA NOMINALNE SNAGE 600W
UNIVERZALNI PUNJAČ BATERIJA NOMINALNOG NAPONA 6V, 12V, 24V

Ulazni napon

160-275Vac 50/60Hz

Izlazna snaga

<600W

Izlazni napon

0-30V (podešavajući)

Izlazna struja

0-20A (podešavajuća)

Efikasnost

>92%


B3000
SISTEM ZA PARALENU REVITALIZACIJU BATERIJSKOG SETA


      B3000 je mikroprocesorski kontrolisan uređaj koji omogućava nezavisnu revitalizaciju pojedinačnih ćelija baterijskog seta.

Sistem se sastoji od punjača RV801, disipatora DISI4815 i eksternog napajnja SSW-55, a omogućava automatsko cikliranje baterija prema parametrima definisanim od strane korisnika.

Na sistem je moguće priključiti računar, direktno ili nakon završetka rada čime se postiže neposredno praćenje stanja akumulatorskih baterija.

Priključenjem eksternog seta za dopunjavanje struja sistema se može povećati sa 80 na 200A po ćeliji.

U toku revitalizacije korisnik definiše sve parametre za pojedinačnu ćeliju i ceo set koji može da sadrži do 31 ćelije.

Prati se trenutni napon, struja i kapacitet svake ćelije pojedinačno kao i temperatura baterijskog seta. nakon svakog cikliranja utvrđuje se promena kapaciteta. Rezultati se mogu očitavati na LCD-u ili grafički pratiti na PC-u gde se prikazuju uporedni dijagrami kapaciteta svake ćelije za tri ciklusa.

Sistem je autonoman i nakon puštanja u rad nije potrebna nikakva intervencija od strane korisnika sve dok se ne realizuju definisani ciklusi. Svi parametri su softverski promenljivi uključujući i temperaturne nagibe za različite tipove baterija.


SinUPS301
On-line SinUPS 301

Ulazne karakteristike:
Rad u on-line režimu 160-275 Vac
Utičnice 1
Izlazne karakteristike:
Snaga 700VA
Aktivna snaga 450W
Napon 220V ±2%
Talasnost sinus THD< 2%
Utičnice 2
Vreme rada baterije
(80% opterećenja )
60 min (120min)
Ostale karakteristike:
Baterije 4x12V  7Ah (14Ah)
Signalizacija svetlosna i zvučna, LCD displej

- 4 LED

mreža, invertor, punjenje baterije, prazna baterija

- LED bar

snaga
napunjenost
Vreme prebacivanja
statičke sklopke
<10ms
Sinhronizacija na mrežu ±5%
Komunikacija sa PC-jem RS232
Punjenje i održavanje baterija softverski