STACIONARNE AKUMULATORSKE BATERIJE
            

   GNET je zastupnik proizvodača akumulatorskih baterija "HAWKER", koje  su atestirane od ZJPTT. Stacionarne baterije namenjene su za napajanje u  oblasti telekomunikacija kao i za primenu u elektroenergetskim  postrojenjima, na železnici, IT centrima itd. U sastavu ovog proizvođača  nalaze se fabrike u Francuskoj, Arras "HAWKER-OLDHAM", zatim u  Nemačkoj, Hagen "HAWKER-VARTA", u Engleskoj, Manchester "HAWKER- CHLORIDE" i fabrika u USA, Springfield "HAWKER-JOHANSON" pa se  klasifikacija baterija može izvršiti prema proizvođaču ili prema tipu  akumulatorskih baterija. Dodatno treba obratiti pažnju da se proizvođač  odlučio na zamenu naziva pa su baterije tipa HI i EG207 klasifikovane kao  Power Safe V i OPzV.

Proizvođač Hawker Varta
Tip
OTVORENE

ZATVORENE

sa gel tehnologijom
sa Ni-Cd
Vb

250-2100 Ah
18-192 Ah

-
-
VbV
-
42-288 Ah
-
TP
-
-

10-380 Ah
450-1000Ah


Proizvođač Hawker Oldham
Tip
OTVORENE


ZATVORENE
(na principu gasne rekombinacije)

sa gel tehnologijom
sa kiselinom
OPzS

150-3000 Ah

-
-
GLS-Plus
62-324 Ah
-
-
OPzV
-
200-3000 Ah
-
Power
Safe V
-
-

22-1769 Ah

Power
Safe VE
-
-
35-500 Ah
Power
Safe VF
-
-
50-155 Ah
Power
Safe HR
-
-
300-500Ah
SBS
-
-
14-92 Ah
Phebus
-
-
1.2-40Ah

OTVORENE STACIONARNE BATERIJE

HAWKER OLDHAM OPzS

3 OPzS 150...
24 OPzS 3000


Ćelije su na bazi antimona ili kalcijuma.

Rade se za kapacitete
od 150 do 3000 Ah.

KATALOG proizvodača

HAWKER OLDHAM GLS PLUS

Rade se za kapacitete od 62 do 324 Ah

HAWKER VARTA Vb

Otvorene stacionarne baterije sa kiselinom kao elektrolitom.
Rade se za kapacitete
Vb 2305... Vb 2314+
     od 250 do 700Ah
Vb 2408... Vb 2421+:
     od 700 do 2100 Ah

HAWKER VARTA Vb

Vb 12142 ... Vb 6159
Rade se za kapacitete od 18 do 192 Ah.

KATALOG proizvodača


BATERIJE KONTROLISANE VENTILOM SA
GASNOM REKOMBINACIJOM
POWER SAFE V

Mogući kapaciteti u ćelijama od 22 do 1769Ah

KATALOG proizvođača

 

POWER SAFE VF

Rade se za kapacitete od 50 do 155 Ah

KATALOG proizvođača
POWER SAFE VE

Rade se za kapacitete od 35 do 500 Ah

KATALOG proizvođača
SBS

Rade se za kapacitete od 14 do 92 Ah

BATERIJE KONTROLISANE VENTILOM SA GEL TEHNOLOGIJOM
HAWKER OLDHAM OPzV

4 OPzV 200...
24 OPzV 3000


Ćelije akumulatorskih baterija tipa OPzV predstavljaju novu generaciju ventilom regulisanih baterija kod kojih je primenjena tubularna pozitivna ploča i tehnologija elektrolita u obliku gela.
Rade se za napon od 2V i kapaciteta od 200 do 3000Ah po ćeliji. Tehnološki vek baterije pod normalnim uslovima je od 12-15 godina.

KATALOG proizvođača

HAWKER VARTA VbV

VbV 12122 ... VbV 4138
Rade se za kapacitete od 42 do 288 Ah


BATERIJE ZA UPS UREĐAJE I SISTEME

POWER SAFE HR

Mogući kapaciteti od 300 do 500 Ah

KATALOG proizvođača

HOWKER OLDHAM PHEBUS

6SC1.2 ... 6SC10

12SC1.2 ...12SC40

Rade se za kapacitete od 1.2 do 40 Ah


TRAKCIONE BATERIJE
- Otvorene stacionarne akumulatorske baterije
- Zatvorene stacionarne akumulatorske baterije kontrolisane ventilom sa gasnom rekombinacijom: Silica, Driver, Leader, Master
- Zatvorene stacionarne akumulatorske baterije kontrolisane ventilom sa gel tehnologijom

BATERIJE SA NIKL-KADMIJUMOM

HAWKER
VARTA TP

TP 10 ... TP 380
Mogući kapaciteti od 10 do 380 Ah

HAWKER
VARTA TP

TP 450 ... TP 1000
Mogući kapaciteti od 450 do 1000 Ah